110kV Huyndai Long Sơn – Vũng Tàu

  • Dự án: 100kV Cảng Tiên Sa – Đà Nẵng
  • Chi tiết: Cung cấp-lắp đặt-thử nghiệm cáp ngầm 110kV
  • Địa điểm thi công: Phường Thọ Quang, Q.Sơn Trà, Đà Nẵng
  • Khách hàng: Công ty CP Xây lắp Điện I (PCC1)
  • Ngày hoàn thành: Đang thực hiện
Danh mục:

0935.750.889