CÁP 20/35(40.5)kV CÁCH ĐIỆN XLPE 3 LÕI

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

0935.750.889