Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 1 lõi, cách điện PVC vỏ bọc Fr-PVC (hoặc cách điện LSHF, vỏ bọc LSHF), không có giáp

0935.750.889