Cáp chống cháy theo IEC 60331-21, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 2 lõi, cách điện XLPE, không giáp

0935.750.889