Cáp có cảm biến nhiệt độ phân tán

2 đơn vị sợi quang được đặt ngoài lớp băng bán dẫn được sử dụng như những cảm biến nhiệt phân tán. Mỗi đơn vị sợi quang có thể bao gốm ba sợi quang đa chế độ bao bọc bởi một ống thép không gỉ đồng thời giữa kẽ ống và sợi quang phải được lấp đầy bằng loại thạch phù hợp. Có thể có thêm các sợi quang trong các đơn vị sợi quang theo tùy chọn sản xuất.

Các loại cáp này rất hữu dụng để đo nhiệt độ phân tán. Sợi cảm biến nằm sát lõi cáp cung cấp những dữ liệu tốt hơn về nhiệt độ lõi dẫn.

0935.750.889