Cáp ngầm biển cho dòng 1 chiều

Nhu cầu về cáp ngầm biển cho dòng 1 chiều liên tục tăng do các kết nối lưới điện giữa các quốc gia và truyền tải điện từ các trung tâm phát điện gió ngoài khơi đến đất liền. Việc truyền điện với độ suy giảm thấp là khả thi thông qua cáp ngầm HVDC. LS Cable & System có thể sản xuất polyetylen liên kết ngang (XLPE) và cáp ngầm DC không thấm nước hàng loạt (MIND). Chúng tôi là một trong những công ty đầu tiên phát triển và triển khai hệ thống cáp ngầm dưới biển HVDC 250kV MI.

Danh mục:

0935.750.889