DÂY HỢP KIM NHÔM CẤU TRÚC GAP (SIÊU) CHỊU NHIỆT LÕI THÉP ỨNG SUẤT CAO (GTACSR/GSTACSR)

Dây chống sét bảo vệ cho đường dây tải điện không bị sét đánh trực tiếp

0935.750.889