Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-1, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 4 lõi, cách điện XLPE, không giáp

0935.750.889