Cáp chống bén cháy theo IEC 60332-3-24, 0.6/1(1.2)kV, ruột đồng, 3 lõi, cách điện XLPE, không giáp

0935.750.889