CÁP MUYLLER 0.6/1kV, RUỘT ĐỒNG, 4 LÕI

Cáp trung và hạ thế phù hợp cho việc cung cấp năng lượng cho các khu công nghiệp và tòa nhà thương mại lớn.

0935.750.889