DÂY NHÔM CHỊU NHIỆT ỨNG SUẤT CAO, LÕI THÉP BỌC NHÔM (Hi-TACSR /AW)

Dây chống sét bảo vệ cho đường dây tải điện không bị sét đánh trực tiếp

0935.750.889