DÂY NHÔM TRẦN (AAC)

Dây nhôm trần(AAC) có thể được sử dụng như dây dẫn trần trên không cho đường dây phân phối. Nhưng vì tỷ lệ sức bền trên trọng lượng của nó thấp nên ít được sử dụng trong các đường dây truyền tải. AAC được sử dụng rộng rãi tại các khu vực đô thị với khoảng cách thường là ngắn nhưng cần độ dẫn điện cao.

0935.750.889